Integritetspolicy för ansokan.uwc.se

Allmänt

Du skall känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss i UWC Sverige. Vår policy är att så långt det är tekniskt och juridiskt möjligt skydda dina uppgifter från att en tredje part får tillgång till dem. Vi gör det med utgångspunkt i Europakonventionens Artikel 8 och EU:s dataskyddsförordning (GDPR), som framför allt syftar till att förhindra att dina uppgifter används på annat sätt än vad du själv har gett samtycke till. När du skickar in din ansökan tolkar vi det som att du samtycker till att vi har tillgång till dina uppgifter enligt den policy som framgår av det här dokumentet.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Vi är noga med att uppgifterna förbehålls dem som är direkt engagerade i uttagningsprocessen. Denna krets personer har tillgång till de uppgifter du angett i din ansökan och till de rekommendationsbrev som dina referenspersoner skickat in. I första hand gäller det styrelsen för UWC Sverige men det gäller också de som deltar i den första intervjuomgången. Totalt rör det sig om ungefär 25 personer. Dessa personer får under inga villkor lämna ut uppgifterna till tredje part. Enda tänkbara undantag är för att följa ett lagakraftvunnet beslut av svensk domstol.

Hur länge lagras uppgifterna?

Uppgifterna lagras så länge de behövs för uttagningsarbetet och för uppföljning av stipendiater. Om du inte får stipendium raderas uppgifterna efter två år. Anledningen till att vi spar uppgifterna så pass länge är att det är principiellt möjligt att söka stipendium två år i rad och att dina uppgifter därför kan vara relevanta även året efter att du söker.

Användning av lärares kontaktuppgifter

Vi förbehåller oss rätten att kontakta de lärare vars kontaktuppgifter du uppgivit i din ansökan. Det gäller de lärare du bjudit in för att skriva rekommendationsbrev, men också din nuvarande klassföreståndare och din klassföreståndare på högstadiet.

Välkommen till UWC Sveriges stipendieansökningssystem!

Här kan du registrera dig, redigera och skicka in din ansökan om ett stipendium till United World Colleges. Lycka till!

Sök stipendium! »